IQ ที่เพิ่มขึ้นของจีน (ความฉลาดทางนวัตกรรม)

IQ ที่เพิ่มขึ้นของจีน (ความฉลาดทางนวัตกรรม)

บทความนี้ตรวจสอบว่ากิจกรรมการจดสิทธิบัตรของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในจีนมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ โดยการสร้างชุดข้อมูลเฉพาะที่รวมข้อมูลงบดุลของบริษัทโดยละเอียดเข้ากับข้อมูลสิทธิบัตรของบริษัทในช่วงปี 2541-2550 เราพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเพิ่มขึ้นของสต็อกสิทธิบัตรภายในบริษัทนั้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขนาดของบริษัท การส่งออก และที่น่าสนใจกว่านั้น ปัจจัยการผลิตทั้งหมดและส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การศึกษาเหตุการณ์โดยใช้ผู้ได้รับสิทธิบัตรครั้งแรกเป็นกลุ่มการรักษาและบริษัทที่ไม่ได้รับสิทธิบัตร

ที่เลือกตามวิธีการจับคู่คะแนนความโน้มเอียงเป็นกลุ่มควบคุมยังแสดงผลที่คล้ายกันหลังจากการยื่นขอสิทธิบัตรครั้งแรก นอกจากนี้ เรายังพบว่าแม้ว่ารัฐวิสาหกิจ (SOE) โดยเฉลี่ยจะมีระดับการผลิตที่ต่ำกว่าและมีนวัตกรรมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 

การเพิ่มขึ้นของสต็อกสิทธิบัตรมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพที่สูงขึ้นของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิทธิบัตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมต่ำ อันหลังสามารถสะท้อนถึงนโยบายพิเศษของรัฐบาลที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจด้วยสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่ซบเซาและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากจีนแผ่นดินใหญ่ อัตราการเติบโตของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 1.5 ในปี 2559 การเติบโตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 2 ในปี 2560 โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงดำเนินต่อไป 

เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่สนับสนุนโดยตลาดแรงงานที่มั่นคง

การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงต่ำกว่าร้อยละ 3 ของ GDP และคาดว่าจะดีขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 3.5 ในระยะกลางเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ท้าทายมากขึ้น โดยวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ขยับขึ้น การเติบโตของการค้าโลกที่จืดชืด และจีนแผ่นดินใหญ่กำลังปรับสมดุล การฟื้นตัวของการเติบโตอาจค่อยเป็นค่อยไป ในระยะยาว

 แรงกดดันจากอายุที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ฐานะการคลังเชิงโครงสร้างอ่อนแอลง ทำให้ต้องมีการวางแผนการคลังเพื่อบรรเทาการลดลง และปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเช่นกันนโยบายการคลังที่รอบคอบและการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นของระบบการเงินได้สร้างเกราะป้องกันที่สามารถดึงมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เงินสำรองทางการคลังอยู่ที่ร้อยละ 35 ของ GDP หรือ 23 เดือนของค่าใช้จ่าย 

และสถานะการลงทุนระหว่างประเทศสุทธิเป็นบวกที่ร้อยละ 355 ของ GDP ธนาคารมีตัวพิมพ์ใหญ่เหนือระดับ Basel IIIสภาพคล่องและการใช้เงินทุนที่มั่นคงเพิ่มขึ้น ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยง (LERS) เป็นจุดยึดที่น่าเชื่อถือสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็กที่มีอุตสาหกรรมบริการทางการเงินแบบบูรณาการขนาดใหญ่ทั่วโลกที่เปิดรับกระแสข้ามพรมแดน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> sexybaccarat / เว็บตรง100